Dnevnik Ane Frank i sudbina Lee Deutsch – korelacija hrvatskog jezika i povijesti

Prije nekoliko mjeseci sam u nekim dnevnim novinama ili čak na televiziji usput saznala za ime Lea Deutsch. Više ne znam ni koji je bio povod, jedino se sjećam da je tema bila povezana s glumom i holokaustom. Vjerojatno bi mi ta informacija potpuno izblijedjela iz pamćenja da nisam s kolegicom iz povijesti dogovorila korelacijsku nastavu na temu holokausta i Dnevnika Ane Frank.

Povijest je predmet s kojim nastava hrvatskoga jezika često dolazi u različite dodire: neke nastavne jedinice nadovezuju se na gradivo iz povijesti, za razumijevanje drugih – nužno je razumijevanje povijesnih mijena i događanja, bilo da se radi o nastavi književnosti, medijske kulture, izražavanja ili nekih dijelova nastave jezika.

Mislim da se o Dnevniku Ane Frank i ne treba pričati prije nego se tema holokausta obradi iz povijesti. Proučavajući ulomke iz Dnevnika u različitim čitankama i pripadajućim radnim bilježnicama tamo negdje u studenom, sama od sebe se nametnula suradnja s nastavom povijesti. U školi nemamo dovoljan broj knjiga da bih je zadala za lektiru, a htjela sam obuhvatiti što više ulomaka za čitanje, za što mi je trebao puno širi kontekst – odlučila sam, dakle, ispitati stanje stvari s gradivom iz povijesti. S obzirom da je ta tema na redu za obradu u veljači, bilo je dovoljno vremena za odgovarajući pripremu.

image                                        Slika 1. Mrežne stranice Hrvatskog povijesnog portala

U međuvremenu je i kolegica iz povijesti prisustvovala Predstavljanju nastavnih materijala za podučavanje o holokaustu i za prevenciju antisemitizma i donijela sa sobom dosta materijala za nastavu. Između njih se našao i materijal o sudbini spomenute Lee Deutsch , priprema za izvođenje nastavne jedinice koja se može preuzeti i u PDF formatu sa stranice http://college.usc.edu/vhi/leadeutsch/index.php , uz videosvjedočenje poznatog glumca Relje Bašića. Do materijala se može doći i preko Agencije za odgoj i obrazovanje i MZOŠ-a.

Tražeći po internetskim stranicama materijale o Dnevniku Ane Frank, opet sam posegnula za stranicama posvećenim povijesti – o Tragičnoj sudbini Ane Frank čitala sam na Hrvatskom povijesnom portalu, a pronašla sam i videoisječak koji prikazuje kako Ana gleda s prozora svoje kuće.

Poslužila sam se i stranicama Muzeja Anne Frank na engleskom jeziku kako bih učenicima pokazala fotografije kuće u kojoj se Ana skrivala.

image                                                    Slika 2. Mrežne stranice Muzeja Anne Frank

Tijek nastave

a) Povijest

Kolegica iz povijesti obradila je temu holokausta u prvoj polovici veljače pa smo uskladile daljnje aktivnosti.

b) Hrvatski jezik

Za Dnevnik Ane Frank planirala sam dva sata. Učenici su podijeljeni u skupine, a svaka je skupina dobila svoje zadatke:

· tri skupine dobile su ulomke iz Dnevnika Ane Frank, trebale su ih iščitati, utvrditi vrijeme zapisa, likove koji se spominju i napraviti kratki prikaz teksta (skupine A, B, C)

· jedna je skupina dobila materijale o Tragičnoj sudbini Ane Frank preuzete s Hrvatskog povijesnog portala. Trebali su ih pročitati i pripremiti sažetak (skupina D),

· posljednja je skupina trebala pripremiti kratak prikaz holokausta prema obrađenom gradivu iz povijesti, služeći se knjigama za nastavu povijesti i materijalima s Predstavljanja (skupina E).

 

Sve su skupine trebale rezultate svoga rada predstaviti pred razredom. Redoslijed prezentacija:

1) Skupina E predstavlja svoj sažetak – ponavljanje spoznaja o holokaustu

2) Skupina D predstavlja svoj sažetak – upoznavanje s obitelji Ane Frank, njihovim životom, skrivanjem i sudbinom

3) Zajedničko čitanje jednog ulomka iz Dnevnika

4) Skupine A, B i C predstavljaju svoje sažetke

5) Pregledavanje fotografija iz Muzeja Ane Frank (računalo, projektor, internetska veza)

6) Ponavljanje spoznaja o stradanju Židova u Hrvatskoj za vrijeme II. svj. rata – razgovor

7) Čitanje Priloga 1.: Lea Deutsch – prva hrvatska dječja glumačka zvijezda

8) Gledanje videosvjedočenja Relje Bašića o njegovim sjećanjima na L. Deutsch (DVD ili internet)

9) Čitanje Priloga 2. i Priloga 3. o sudbini djevojčice Lee

10) Razgovor o Lei Deutsch i povezivanje sa sudbinom Ane Frank

c) Povijest

Nastavak gradiva o holokaustu, povezivanje sa stradanjima Hrvata u posljednjim ratovima

d) Hrvatski jezik

Gledanje filma Roberta Begninija „Život je lijep“ (dva školska sata, 88 minuta), interpretacija i sinteza gradiva o stradanjima djece za vrijeme Drugog svjetskog rata i ratnim temama u književnosti (jedan sat).

Vidljivo je da je za temu holokausta u okviru nastave hrvatskoga jezika predviđeno 5 nastavnih sati. Mislim da je to u potpunosti opravdano jer je temi pristupljeno s dva različita gledišta (povijesnog i književnog), povezana je sa sudbinom stradanja hrvatskih Židova, stradanjem djece u ratu, a pružila je i niz mogućnosti za daljnje aktivnosti (pismeno izražavanje: pisanje intervjua s Anom Frank, pisanje pisma, tema za školsku zadaću…).